dimarts, 4 de setembre de 2012

Enèsim nyap de la TDT "el dividendo digital"

L'espectre radioelèctric està considerat un bé de domini públic i és l'estat qui en gestiona la seva ocupació mitjançant la concessió de llicencies a organismes públics o empreses privades. Serveis d'emergència a banda, els principals usos que li donem a l'espectre radioelèctric són la difusió de televisió i ràdio per una banda i les xarxes de telefonia mòbil per l'altra. Precisament aquest dos serveis (TV i mòbil) són grans consumidors d'espectre (ocupen franges grans) i van patint constants evolucions tècniques (pas d'analògic a digital o de 2G a 4G). A més a més l'evolució tècnica els dos serveis ha fet que cada vegada s'anessin apropant més dins de la banda de freqüències fins al punt de coincidir i generar el conflicte, del que actualment es fan ressò els mitjans, entre la TDT i la telefonia 4G. Fem una gràfica per explicar-ho millor


Aquesta "col·lisió" (zona ratllada) es coneix des de 2007 (cito fonts del Ministerio de Industria):
La Conferencia Regional de Radiocomunicaciones de la región 1 de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), que aprobó el Plan de Ginebra en junio de 2006, acordó el uso de toda la banda UHF 470-862 MHz (canales radioeléctricos 21 a 69) para los servicios de radiodifusión. Sin embargo, con posterioridad, la conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 2007 aprobó, para la región 1, la atribución del servicio de comunicaciones móviles en servicio co-primario con los servicios de radiodifusión, de la subbanda de frecuencias 790-882 MHz (canales radioeléctricos 61 a 69). 
Es a dir, el 2007 va haver-hi un canvi d'assignació del que inicialment estava previst per a TV cap a serveis mòbils. Tot i conèixer aquesta informació a Espanya hem estat utilitzant aquesta franja des dels inicis de la TDT (recordem que la apagada analògica es va culminar al 2010). 

De fet, quan tots ens vam passar a la TDT per adaptar-nos a la desaparició de la TV analògica el que estàvem fent era gastar-nos els diners per adaptar-nos a una situació "transitòria" que ha durat fins ara. El gran problema és que per passar de la situació transitòria actual fins ala suposada situació definitiva alguns usuaris hauran de tornar a gastar diners per fer una nova adaptació. Si voleu més encara, la situació definitiva que ens ve ens portarà de nou a utilitzar les freqüències originals que utilitzàvem abans de la situació transitòria!

En resum i anant al que interessa, a qui li tocarà pagar aquesta vegada? Doncs en funció de la instal·lació que tingui cadascú, en concret del sistema d'amplificació del senyal que tinguem. Dos grans grups:
  • Instal·lacions individuals o instal·lacions col·lectives petites: en aquests casos s'utilitza un amplificador que cobreix tota la banda UHF. Aquestes instal·lacions són immunes a tots aquests canvis (fins hi tot devien esquivar la despesa de passar d'analògic a TDT) per que amplifiquen els canals del 21 al 69, tots a la vegada i sense distinció. Salvados!
  • Instal·lacions col·lectives: per poder oferir un bon senyal a tots els habitatges d'un edifici gran (3 plantes o més) un amplificador de tota la banda no ens serveix. Es per això que s'instal·len amplificadors monocanal, per cada canal de la UHF que vulguis distribuir a l'edifici necessites un amplificador. Aclarim que cada canal UHF correspon a un multiplex de la TDT que corresponen a 4 o 5 "emissions" de televisió. Per tant, cada vegada que es decideix utilitzar un canal nou o traslladar una emissió d'un canal a un altre cal comptar amb l'amplificador adequat per que el senyal arribi a casa. 


El que passarà properament és que s'hauran d'apagar els canals en conflicte amb el 4G (del 61 al 69 de l'UHF) i les emissions que es feien per aquests canal s'hauran de re-ubicar. I aquí està el quit de la qüestió. Si van a parar a un canal pel qual ja tenim l'amplificador instal·lat el continuarem veient sinó el deixarem de veure i haurem de cridar a l'instal·lador (si volem).

Llavors, pot ser que el canal vagi a parar a un nou canal del que ja tinguem amplificador? Sí! Per que resulta que es tornaran a utilitzar freqüències que ja s'utilitzaven fa anys. Si en fer les diferents adaptacions de la vostra antena vau anar afegit amplificadors però no us van desinstal·lar els que no s'utilitzaven encara els tindreu allà, sense res a amplificar però esperant pacientment. Si el tècnic us va dir allà cap el 2009, alguna cosa així com: "aquesta peça ja no fa falta, li trec per que no doni problemes"... cagada.

Un bon nyap!

PS.: si algun entès en la matèria detectat alguna incoherència que no dubti a esmenar l'error als comentaris.