divendres, 24 de maig de 2013

Cançons per a un nebot #4

Per que arribaràs a un món que parla milers d'idiomes, però la teva llengua al néixer serà universal... if you want it, come and get it crying out loud!
"If you want it,
Come and get it
Crying out loud. 
The love that I was
Giving you was
Never in doubt. 
Let go your heart
Let go your head
And feel it now"